Medium

creative

2018.06.22

[2017.11]FRED PERRY 2017-18 WINTER

FRED PERRY 2017-18 WINTER

カタログ制作。

 

PDF

 

PHOTOGRAPHER / YUICHI AKAGI(eight peace)

STYLIST / TAKAYUKI TANAKA

MODEL / SHOKEN, SHOA & FRIENDS, MAI, KYOSUKE, MIMI, SAKI, SHU, KAHO, SAKIHO, SIMON, RIKU, KAI, ENZO, RUKA, RIN, SATOSHI, NARU, MAHO, FUKUTARO, MAKOTO

DESIGNER / TAKAFUMI IWATSUKA

DIRECTOR & EDITOR / SATORU KOMURA(MEDIUM INC.)